Liên hệ shop

Chào quý khách hàng,

để phục vụ quý khách hàng được tốt hơn, và cũng như giải quyết cùng nhau các vấn đề xoay quanh mua bán sản phẩm giữa Tào khang và khách hàng thì chúng tôi mở một số cách thức liên lạc sau đây để mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn và dễ dàng có niềm tin, cũng như sự hài lòng đôi bên về sự hợp tác.

Điện thoại chính: 070-222-7255 địa chỉ email cskh@taokhang.com (mọi vấn đề)

email cá nhân Phạm Xuân Tiếp xuantiep.pham@gmail.com (liên hệ về hợp tác)

Địa chỉ facebook cá nhân https://facebook.com/vanmaylittle

Cùng cách thức liên lạc với chúng tôi thông qua form bên dưới, xin vui lòng điền nội dung để chúng tôi có thể phản hồi sớm nhất.