Homemade

đồ homemade, làm tại nhà của Tào khang hoặc đối tác.

là những sản phẩm đã được nâng cấp hoặc phát triển, chỉnh sửa cải tiến thêm sau một thời gian sử dụng thử nghiệm tại nhà.

Sale price 1.990.000₫ Regular price 2.790.000₫ Đang khuyến mãi
Sale price 1.790.000₫ Regular price 2.250.000₫ Đang khuyến mãi
Sale price 1.390.000₫ Regular price 1.550.000₫ Đang khuyến mãi
Sale price 1.000.000₫ Regular price 1.500.000₫ Đang khuyến mãi
Sale price 3.500.000₫ Regular price 4.500.000₫ Đang khuyến mãi