Tại sao phải trả tiền; Mặt trời là miễn phí và tốt hơn

Posted by Tàokhang Admin on

Tại sao phải trả tiền; Mặt trời là miễn phí và tốt hơn!

Mỗi ngày, mặt trời tỏa ra một lượng năng lượng đáng kể mỗi ngày nhiều hơn thế giới sử dụng trong một năm. Nó cũng là một nguồn của các dạng năng lượng khác nhau. Chẳng hạn, mặt trời cung cấp năng lượng cho chu trình nước, cho phép chúng ta khai thác năng lượng của nước di chuyển. Ngoài ra, nó thúc đẩy sự hình thành gió cho phép tuabin biến đổi động năng thành điện năng. Do đó, năng lượng mặt trời đang trở nên phổ biến vì nó có lợi ích linh hoạt cho con người và môi trường.

Để bắt đầu, năng lượng mặt trời bền vững hơn và đáng tin cậy hơn so với nhiên liệu hóa thạch như than đá và khí đốt. Quỹ Thiên nhiên Thế giới cho rằng việc tạo ra điện từ nhiên liệu hóa thạch gây ra ô nhiễm không khí. Những điều này gây ra mưa axit, gây thiệt hại diện tích rừng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, năng lượng hạt nhân thúc đẩy những thảm họa không thể tránh khỏi và góp phần gây ô nhiễm nước và đất. Ngược lại, năng lượng mặt trời thúc đẩy bảo tồn môi trường vì sản xuất điện giải phóng không gây ô nhiễm cho không khí và đất đai.

Bên cạnh đó, mặt trời là nguồn năng lượng rẻ và đáng tin cậy. Điều này là do mặt trời cung cấp năng lượng không giới hạn và bền vững, trong khi nhiên liệu hóa thạch được khai thác và vận chuyển trên một khoảng cách dài. Chi phí để giải quyết các vấn đề môi trường từ khai thác cao hơn và điều này làm tăng chi phí điện. Khi bạn làm việc với một công ty tiện ích thông thường, giá cả thường tăng lên. Tuy nhiên, năng lượng mặt trời làm tăng mức giá vì một khách hàng bị tính phí cho lượng điện năng họ sử dụng.

Năng lượng mặt trời cung cấp cho người tiêu dùng với an ninh lưới được cải thiện. Hầu hết các công ty năng lượng mặt trời đều trải qua sự cố mất điện vì lưới điện an toàn hơn. Khó có thể làm gián đoạn sản xuất năng lượng mặt trời vì nó gặp ít vấn đề tự nhiên và do con người gây ra. Hơn nữa, việc truy cập trực tiếp từ nguồn là hợp lý hơn so với việc trả tiền gián tiếp từ một nhà máy điện địa phương. Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, lắp đặt các tấm pin mặt trời mới rẻ hơn so với đầu tư vào than, khí đốt tự nhiên và nhiên liệu hóa thạch khác. Do đó, năng lượng mặt trời rất quan trọng để bù đắp và có khả năng loại bỏ chi phí điện năng bổ sung.

Hơn nữa, năng lượng mặt trời gây ra tổn thất điện ít hơn từ truyền dẫn đường dài. Điện cần phải được vận chuyển từ các nhà máy sản xuất đến người tiêu dùng cuối thông qua mạng lưới rộng khắp và điều này gây ra tổn thất điện năng. Ngược lại, năng lượng mặt trời trên tầng thượng làm tăng hiệu quả sử dụng điện khi xem xét khoảng cách hạn chế. Năng lượng sản xuất là trong nước và kết quả là, người tiêu dùng giành quyền kiểm soát hóa đơn và sử dụng năng lượng của họ. Hơn nữa, các hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời rất bền, do đó giảm nguy cơ gián đoạn dịch vụ.

Điện mặt trời cho phép người tiêu dùng có nhà ở ngoài lưới. Bằng cách đầu tư vào hệ thống năng lượng mặt trời, họ tự bảo vệ mình trước sự gia tăng khó lường của giá cả tiện ích và tận hưởng điện giá rẻ trong suốt. Rõ ràng là mặt trời không bao giờ có thể tăng tỷ lệ của nó và điều này cung cấp cho người tiêu dùng an ninh năng lượng. Có hệ thống năng lượng mặt trời cung cấp cho người tiêu dùng trạng thái độc lập về năng lượng vì họ có thể lưu trữ điện cho ban đêm và những ngày mưa.

Hơn nữa, sau khi lắp đặt các tấm pin mặt trời, chi phí vận hành thấp so với các hình thức phát điện khác. Nhiên liệu là không cần thiết và do đó, hệ thống có thể sản xuất một lượng điện đáng kể mà không có sự không chắc chắn và chi phí cung cấp nhiên liệu. Hơn nữa, các hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời đòi hỏi rất ít bảo trì so với các hệ thống khác. Họ cũng linh hoạt mở rộng để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cho gia đình và doanh nghiệp

. Do đó, năng lượng mặt trời thể hiện tiềm năng to lớn cho tương lai. Đáng chú ý, nó không thể được quản lý bởi bất kỳ quốc gia hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Hơn nữa, điện được tạo ra bởi quang điện không gây ô nhiễm môi trường. Điều quan trọng là phải cải thiện công nghệ để khai thác sức mạnh của mặt trời để hướng tới một tương lai năng lượng bền vững.

0 comments

Leave a comment